Charlotte Stark
 
 

Projektledning

- marknadsföring - filmskapande - fotografi - hemsidor -

I projektledningen tar jag en övergripande roll för att nå det gemensamma målet. Med många bollar i luften och flera variabler som påverkar varandras resultat är det av stor vikt att ha en gemensam punkt som håller kursen - mig.

Vi erbjuder även välplanerade marknadsstrategier för ert företag. För att få er att nå till rätt kunder och hitta er plats inom digital marknadsföring. Kontakta oss så kan vi diskutera olika lösningar som passar er bäst.